Voorwaarden

Voorwaarden Into Nature Hiking

Lees de voorwaarden van Into Nature Hiking goed door zodat deze duidelijk voor je zijn. Heb je vragen over de voorwaarden, neem dan contact met mij op.

Into Nature Hiking

Wester-Nieuwkruisland 15, 9293 LW Kollumerpomp
KVK nummer: 24382379
casper@intonaturehiking.nl
Bankgegevens
Naam: Into nature
IBAN: NL35KNAB0255718047

Algemeen

De deelnemer verklaart dat hij of zij fysiek en mentaal in staat is deel te nemen aan de geboekte privé reis, groepstrektocht of cursus en hier van te voren goed over nagedacht heeft. Ook heeft de deelnemer van de privé reis, groepstrektocht of cursus de website www.intonaturehiking.nl en de voorwaarden goed bestudeerd voordat deze een privé reis, groepstrektocht of cursus definitief heeft geboekt bij Into Nature Hiking.

Meegaan op privé reis, groepstrektocht of cursus is op eigen risico van de deelnemer

Wandelen en verblijven in de natuurgebieden waar wij naar toe gaan kan gevaarlijk zijn. Into Nature Hiking zal er alles aan doen om jou als deelnemer tijdens de privé reis, groepstrektocht of cursus niet in gevaar te brengen. Maar Into Nature Hiking is niet verantwoordelijk voor ongevallen tijdens de privé reis, groepstrektocht of cursus, noodsituaties tijdens de reis of cursus en ziektes tijdens en/of na de privé reis, groepstrektocht of cursus.

Meegaan op avontuur met Into Nature Hiking of volgen van een cursus is geheel op eigen risico en de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Aanwijzingen en advies opvolgen

Deelnemers zijn verplicht ten aller tijden de aanwijzingen en advies van de reisleider of cursusbegeleider van Into Nature Hiking op te volgen voor een verantwoordelijke en veilige uitvoering van de privé reis, groepstrektocht of cursus. Dit is voor de veiligheid van beiden tijdens de privé reis, groepstrektocht of cursus.

Verplicht om aan paklijst te voldoen

Het is verplicht om aan de door Into Nature Hiking verstrekte paklijst te voldoen. De deelnemer dient tijdens de privé reis, groepstrektocht of cursus in het bezit te zijn van alle genoemde uitrustingsstukken op deze paklijst. Dit is voor je eigen veiligheid.

Risico-acceptatieformulier

Het is verplicht om een risico-acceptatieformulier te tekenen.

Reisdocumenten

Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort gedurende de gehele privé reis, groepstrektocht of cursus.

Verplichte reisverzekering

Het is verplicht om zelf een goede reisverzekering af te sluiten zodat, mocht het nodig zijn, je geheel gedekt bent. De reisverzekering moet o.a. een goede bergsportdekking met opsporings- en reddingsactiedekking hebben. Kosten voor een opsporings- en reddingsactie kunnen nooit verhaald worden op Into Nature Hiking. Ook andere kosten kunnen nooit verhaald worden op Into Nature Hiking.

Een annuleringsverzekering is aan te raden.

Boeken en betalen privé reis, groepstrektocht of cursus buitenland

Nadat we de reis- of cursusdatum en soort reis, groepstrektocht of cursus overeen zijn gekomen, ontvang je per email de bevestiging van de privé reis, groepstrektocht of cursus. Nadat je de aanbetaling van 30% hebt overgemaakt, heb je de privé reis, groepstrektocht of cursus definitief geboekt en geef je aan dat je akkoord bent met de voorwaarden van Into Nature Hiking.

De aanbetaling van 30% moet binnen 3 werkdagen overgemaakt worden naar:
Into Nature Hiking
NL74INGB0006127245
O.v.v. het boekingsnummer

De betaalgegevens staan in de bevestigingsmail en de boekingsbevestiging.

Uiterlijk 60 dagen voor vertrek dien je het restantbedrag (70%) over te maken naar Into Nature Hiking. Hiervoor ontvang je een betaalherinnering per email.

Boek je je reis of cursus korter dan 60 dagen voor vertrek, dan moet je binnen 3 werkdagen de totale reissom of cursusbedrag overmaken.

Bij het niet betalen binnen de aangeven betalingstermijnen vervalt de overeenkomst en gaat de reis of cursus niet door. Je bent Into Nature Hiking bij het niet betalen binnen de aangeven betalingstermijnen de volgende bedragen schuldig:
- tot 30 dagen voor vertrek: 30% van de reissom
- binnen 30 dagen voor vertrek: 70% van de reissom
Uiterraard zal altijd eerst contact worden opgenomen.

Boeken en betalen cursus Nederland

Voor het boeken van de Basiscursus Hiken en Wildkamperen moet 100% van het bedrag voorafgaand overgemaakt worden.

Annuleren en teruggaven reissom of cursusbedrag buitenland

Als je de privé reis, groepstrektocht of cursus buitendland wilt annuleren, dien je dit per mail aan Into Nature Hiking door te geven. Bij annulering ben je Into Nature Hiking de volgende bedragen verschuldigd:
- tot 30 dagen voor vertrek: 30% van de reissom
- binnen 30 dagen voor vertrek: 70% van de reissom

Heb je een annuleringsverzekering afgesloten en valt de reden van annuleren onder je polis, dan vergoedt je verzekering de in rekening gebrachte annuleringskosten.

Annuleren en teruggaven cursus Nederland

Als cursus Nederland wilt annuleren, dien je dit minimaal 48 uur van tevoren per mail aan Into Nature Hiking door te geven. Je ontvangt dan 100% van het door je betaalde bedrag retour of we plannen we een andere datum. Annuleer je jouw cursus in de 48 uur voorafgaand aan de cursus, dan betaal je 50 euro. Indien de cursus door externe factoren op de geplande datum niet kan doorgaan, dan plannen we een andere datum of krijg je 100% van het door je betaalde bedrag retour.

Verblijf groepstrektocht

Gedurende de groepstrektocht slaap je in een lichtgewicht tent die je in bruikleen hebt gekregen gedurende groepstrektocht.

Verblijf privé reis en cursus

Gedurende de hele prive reis of cursus slaap je in een lichtgewicht tent die je in bruikleen hebt gekregen gedurende de privé reis of cursus. We verblijven voor en na de trektocht op een kleinschalige camping. Tijdens de trektocht verblijven we midden in de natuur.

Eten en drinken groepstrektocht

Eten en drinken is inbegrepen gedurende groepstrektocht.

Eten en drinken privé reis

Eten en drinken is inbegrepen voor de gehele privé reis. Into Nature Hiking verstaat hier niet het “All you can eat & drink” principe onder, maar normaal eten en drinken gedurende de dag.

Eten en drinken cursus

Eten en drinken op heen en terugreis en voor en na de trektocht is inbegrepen. Into Nature Hiking verstaat hier niet het “All you can eat & drink” principe onder, maar normaal eten en drinken gedurende de dag.

Niet doorgaan privé reis, groepstrektocht of cursus

Into Nature Hiking heeft het recht ten aller tijden een privé reis, groepstrektocht of cursus te annuleren en hoeft hier verder geen verklaring voor te geven. Mocht de geboekte privé reis, groepstrektocht of cursus door Into Nature Hiking geannuleerd worden, dan ontvang je 100% van de reissom of cursusbedrag retour. De deelnemer kan Into Nature Hiking niet aansprakelijk stellen bij het niet doorgaan van de privé reis, groepstrektocht of cursus. Ook kan een deelnemer geen gemaakte kosten, in welke aard dan ook, verhalen op Into Nature Hiking bij het niet doorgaan van de privé reis, groepstrektocht of cursus.

Bruikleen uitrusting

Gedurende de privé reis, groepstrektocht of cursus krijg je van Into Nature Hiking een deel van de uitrusting te leen. Deze uitrusting krijg je voor de trektocht uitgereikt en moet op het einde van de privé reis, groepstrektocht of cursus direct terug overhandigd worden aan Into Nature Hiking.

Aansprakelijkheid persoonlijk letsel

Into Nature Hiking is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel in welke aard dan ook van de deelnemer(s), tenzij het letsel te wijten is aan opzet of grove schuld welke aan Into Nature Hiking toe te rekenen is.

Meegaan op reis met Into Nature Hiking of volgen van een cursus is geheel op eigen risico en de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Zie ook; Meegaan op privé reis, groepstrektocht of cursus is op eigen risico vasn de deelnemer.

Aansprakelijkheid diefstal en materiële schade

Into Nature Hiking is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke aard dan ook gedurende privé reis, groepstrektocht of cursus, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld welke aan Into Nature Hiking toe te rekenen is.

Toepasselijk recht

Op alle rechten, overeenkomsten en voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen alleen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.